Vakiovuoroliikenne on normaalia maaseudun, kaupunkiseutujen, kuntien sisäistä ja kuntakeskusten välistä joukkoliikennettä.

Vakiovuoroliikenteen reiteistä ja aikatauluista vastaavat pääosin liikennöitsijät. Lisäksi ELY-keskukset ja kunnat ostavat täydentäviä vuoroja sellaisille alueille, joissa matkustajamäärät eivät riitä kannattavien vuorojen ajamiseen.