TIDTABELLER

HRT: RESPLAN: REITTIOPAS.FI

Resplanen är en ruttinformationstjänst som HRT erbjuder dem som reser med huvudstadsregionens kollektivtrafik. Tjänsten ger möjlighet att söka kollektivtrafikförbindelser mellan de platser som du anger. Tjänsten omfattar huvudstadsregionens bussar, metro, spårvagnar, närtåg samt Sveaborgsfärjorna. Huvudstadsregionens resplan.

KOLLEKTIVTRAFIK I FINLAND: RESA.FI

Söktjänsten resa.fi är en ruttinformationstjänst för alla som använder kollektivtrafik i Finland. Tjänsten ger möjlighet att söka kollektivtrafikförbindelser mellan de platser som du anger. Tidtabeller och rutter för bussar, tåg och lokaltrafik har sammanställts i söktjänsten. www.resa.fi