På dessa webbsidor finns uppgifter om kollektivtrafiken i Sjundeå. Klicka på menyn i startsidans vänstra kant för information om önskat tema.

 

KOLLEKTIVTRAFIK I SJUNDEÅ

HRT BILJETTER OCH ZONER I SJUNDEÅ

Kollektivtrafiken i Sjundeå baserar sig på reguljär trafik och på snabbturer samt på stadens interna lokaltrafik.

Den reguljära trafiken är normal busstrafik inom kommunerna och mellan kommuncentrumen. Snabbturerna kompletterar servicen med snabba förbindelser mellan de större kommuncentrumen.