BILJETTER OCH PRISER

VÄSTRA NYLANDS REGIONBILJETT

Med Västra Nylands regionbiljett kan man under biljettens giltighetstid resa obegränsat med reguljär trafik inom de kommuner som hör till regionbiljettområdet. I området ingår:

  • Hangö
  • Ingå
  • Lojo
  • Karislojo
  • Raseborg
  • Sjundeå
  • Vichtis

Högfors och Nummi-Pusula hör inte till regionbiljettområdet, men invånarna i de kommuner som har gjort ett regionbiljettavtal kan resa med regionbiljetten också till dessa kommuner. Regionbiljetten är i kraft 30 dagar från inköpsdagen.

Ytterligare information om regionbiljetten | Biljettpriser

Mera information om region- och arbetsresebiljetterna fås också från Raseborgs egna sidor.

ÖVRIGA BILJETTPRODUKTER

Andra stadiets studerande kan ansöka om skolresestöd från Folkpensionsanstalten. Läs mera

Matkahuolto erbjuder flera olika typer av biljetter. För den som ofta reser på ett visst förbindelseavsnitt lönar det sig att köpa Matkahuoltos 22/44 resors årsbiljett.

Ytterligare information om biljettprodukterna finns på Matkahuoltos webbsidor.

Mera information om tågbiljetter: VR

PENDLINGSBILJETT TILL HUVUDSTADSREGIONEN

BUSSBILJETTEN

Bussbiljetten är ett personligt smartkort som omfattar 44 resor och är i kraft 60 dygn och kan laddas på nytt. Biljetten är avsedd för vuxna som regelbundet pendlar till huvudstadsregionen.

Biljetten är 20 procent biligare än ett 44 resors smartkort. Snabbturerna kan uppbära ett snabbturstillägg.

TÅGPENDLINGSBILJETT

Tågbiljetten gäller i 30 dagar (zonerna 4-7) och är avsedd för vuxna som reser regelbundet. Biljetten är personlig.

HEMORTSINTYG

För att kunna köpa en pendlarbiljett till tåg eller en anslutningsbiljett skall man uppvisa ett hemortsintyg från staden Raseborg när man köper den första biljetten. Hemortsintyget kan beställas av kanslist Maritta Lunden, (019) 289 2014, Elisabeth Wahlström (019) 289 2110, eller från Jaana Westerlund (019) 289 2125, e-post: förnamn.efternamn@raseborg.fi

ANSLUTNINGSBILJETT TILL HRT- OMRÅDET

Biljettsamarbetet mellan kranskommunerna och HRT förnyades från början av år 2011. Läs mera

Biljettpriser