På dessa webbsidor finns uppgifter om kollektivtrafiken i Raseborg. Klicka på menyn i startsidans vänstra kant för information om önskat tema

KOLLEKTIVTRAFIK I RASEBORG

Kollektivtrafiken i Raseborg baserar sig på reguljär trafik och på snabbturer samt på stadens interna lokaltrafik. Därutöver kan man i Karis använda sig av alla tågturer på kustbanan mellan Helsingfors och Åbo samt Helsingfors-Karis närtrafikturer. Dessutom kan man i Ekenäs använda sig av Karis-Hangö regionaltåg- och tågbussturer.

Den reguljära trafiken är normal busstrafik inom kommunerna och mellan kommuncentrumen. Snabbturerna kompletterar servicen med snabba förbindelser mellan de större kommuncentrumen.