Nylands kollektivtrafikinfo publicerades första gången 2009. Tjänsten innehåller uppgifter om kollektivtrafiken i 19 kommuner i Nyland.

Nylands förbund och regionens kommuner ansvarar för innehållet och för att driva och utveckla webbplatsen. Strukturen och layouten som tagits i bruk för tjänsten på vinter 2020 har planerats av Virnex.

Uppgifter som berör kollektivtrafiken på HRT:s regionbiljettområde (Helsingfors, Esbo, Grankulla, Kervo, Kyrkslätt, Sibbo och Vanda) finns på adressen www.hsl.fi.

Integritetsskydd och användning av kakor

Inga personuppgifter insamlas om dem som använder tjänsten. Användarnas e-postadresser eller andra kontaktuppgifter efterfrågas endast om man vill ha svar på respons eller frågor. För att tjänsten ska kunna utvecklas samlar man in statistiska data om hur den används. Webbplatsen använder kakor för att man ska få reda på hur många som använder tjänsten och hur många besök som görs. Statistik förs över antalet besökare, i vilka länder tjänsten används, hur länge den används per besök samt vilket innehåll användaren besöker. Kakorna inverkar inte på datasäkerheten och de kan inte sprida virus eller skadliga program. Genom att besöka webbplatsen godkänner du användningen av kakor.

Tekniska rekommendationer

Webbläsare som rekommenderas är IE 9 eller en senare version samt de senaste versionerna av Chrome, Firefox, Edge och Safari.

För att kunna läsa dokument i pdf-format behövs till exempel programmet Adobe Acrobat Reader, som kan laddas ner bland annat på adressen https://get.adobe.com/fi/reader/.

Innehållsansvar

Webbplatsens upprätthållare ansvarar inte för eventuella olägenheter som användaren kan råka ut för till följd av tekniska fel eller för externa källors material som det länkas till från denna webbplats.