På dessa webbsidor finns uppgifter om kollektivtrafiken i Lovisa. Klicka på menyn i startsidans vänstra kant för information om önskat tema.

KOLLEKTIVTRAFIK I LOVISA

Den reguljära trafiken är normal busstrafik inom kommunerna och mellan kommuncentrumen. Snabbturerna kompletterar servicen med snabba förbindelser mellan de större kommuncentrumen. Lokaltrafiken är reguljära turer inom kommunerna.