KOLLEKTIVTRAFIK I LAPPTRÄSK

Kollektivtrafiken i Ingå baserar sig på reguljär trafik och på snabbturer samt på stadens interna lokaltrafik.

Den reguljära trafiken är normal busstrafik inom kommunerna och mellan kommuncentrumen. Snabbturerna kompletterar servicen med snabba förbindelser mellan de större kommuncentrumen.