BILJETTER OCH PRISER

VÄSTRA NYLANDS REGIONBILJETT

Med Västra Nylands regionbiljett reser du obegränsat med reguljära turer under biljettens giltighetstid på de kommuners område som regionbiljetten omfattar. Till området hör:

  • Hangö
  • Ingå
  • Lojo
  • Karislojo
  • Raseborg
  • Sjundeå
  • Vichtis

Högfors och Nummi-Pusula hör inte till regionbiljettområdet, men invånarna i de kommuner som har ingått regionbiljettavtal kan använda regionbiljetten också för resor till dessa kommuner.

Ytterligare information om regionbiljetten | Biljettpriser

ÖVRIGA BILJETTER

Studerande på andra stadiet kan ansöka om stöd för skolresor från FPA. Läs mera

Matkahuolto erbjuder också andra sorters biljetter.

Ytterligare information om biljetterna finns på Matkahuoltos webbsidor.

Mera information om tågbiljetter: VR

PENDLARBILJETTER TILL HUVUDSTADSREGIONEN

BUSSBILJETTER

Vuxna som regelbundet reser till Helsingfors kan skaffa ett smartkort som laddas med 44 resor och som är i kraft i 60 dygn. Kortet är personligt och går att ladda på nytt. Rabatten på biljetten är 20% av priset på ett 44-resors smartkort. Vid snabbturer kan det uppbäras ett snabbturstillägg.

När du köper din första pendlarbiljett fyller du i ett försäljningsverifikat på Matkahuoltos försäljningsställe och du bör kunna bekräfta din identitet.

HEMORTSINTYG

För att kunna köpa tågpendlar- eller anslutningsbiljett för HRT-områdets kollektivtrafik bör Ingåbor vid första inköpet uppvisa ett hemortsintyg som fås från Ingå kommun. Du kan beställa hemortsintyget av kanslist Mia Avellan (09) 2951 5317, e-post fornamn.efternamn@inga.fi eller från kommunens infopunkt (09) 295151.

ANSLUTNINGSBILJETT FÖR HRT- OMRÅDET

Biljettsamarbetet mellan kranskommunerna och HRT förnyades från början av år 2011.
Läs mera

Biljettpriser