På dessa webbsidor finns uppgifter om kollektivtrafiken i Ingå. Klicka på menyn till vänster för information om önskat tema.

KOLLEKTIVTRAFIKEN I INGÅ

Ingås busstrafik består av reguljära turer och snabbturer.

Den reguljära trafiken är normal busstrafik inom kommunerna och mellan kommuncentren. Snabbturerna kompletterar servicen genom att erbjuda snabba förbindelser mellan de större kommuncentren.

Mer kollektivtrafik kvällstid

Ingå kommun har i samarbete med NTM-centralen anskaffat busstrafik mellan Ingå och Kyrkslätt för tiden 3.1.2018 – 2.6.2018.Turerna körs alla veckodagar och i arbetet med att göra upp tidtabellerna har kommunen beaktat att de ska passa ihop med tågtrafiken.Kyrkslätt...