På dessa webbsidor finns uppgifter om kollektivtrafiken i Ingå. Klicka på menyn till vänster för information om önskat tema.

KOLLEKTIVTRAFIKEN I INGÅ

Ingås busstrafik består av reguljära turer och snabbturer.

Den reguljära trafiken är normal busstrafik inom kommunerna och mellan kommuncentren. Snabbturerna kompletterar servicen genom att erbjuda snabba förbindelser mellan de större kommuncentren.