TIDTABELLER

BUSSTRAFIK: MATKAHUOLTO.INFO

Alla tidtabeller för snabbturstrafik, reguljär trafik och lokaltrafik i Finland finns på Matkahuoltos tidtabellsökning. Systemet innehåller uppgifter om 20 000 turer, där linjerna når drygt 14 000 namngivna hållplatsområden. Tidtabellsökningen kan göras enligt hållplatserna och ortnamnen. Systemet visar också bytesförbindelserna som trafikidkarna har utlovat och fastställt. matkahuolto.info

Det finns även många andra bytesförbindelser som lönar sig att söka med resplanerna. Förverkligandet av andra än de s.k. utlovade bytesförbindelserna beror bl.a. på trafikstockningarnas inverkan på restiderna.

TÅG

VR:s söktjänst omfattar tågtidtabellerna för fjärrtrafiken, huvudstadsregionens närtåg och trafiken mellan Finland och Ryssland. Förutom tidtabeller kan du söka priserna på fjärrtrafikbiljetter och på pendlingstrafikens zonbiljetter. vr.fi

HRT:S RESPLAN: REITTIOPAS.FI

Resplanen är en ruttinformationstjänst som HRT erbjuder dem som reser med huvudstadsregionens kollektivtrafik. Tjänsten ger möjlighet att söka kollektivtrafikförbindelser mellan de platser som du anger. Tjänsten omfattar huvudstadsregionens bussar, metro, spårvagnar, närtåg samt Sveaborgsfärjorna. Huvudstadsregionens resplan.

KOLLEKTIVTRAFIK I FINLAND: RESA.FI

Söktjänsten resa.fi är en ruttinformationstjänst för alla som använder kollektivtrafik i Finland. Tjänsten ger möjlighet att söka kollektivtrafikförbindelser mellan de platser som du anger. Tidtabeller och rutter för bussar, tåg och lokaltrafik har sammanställts i söktjänsten. www.resa.fi