BILJETTER OCH PRISER

VÄSTRA NYLANDS REGIONBILJETT

Med Västra Nylands regionbiljett kan man under biljettens giltighetstid resa obegränsat med reguljär trafik inom de kommuner som hör till regionbiljettområdet. I området ingår:

  • Hangö
  • Ingå
  • Lojo
  • Karislojo
  • Raseborg
  • Sjundeå
  • Vichtis

Högfors och Nummi-Pusula hör inte till regionbiljettområdet, men invånarna i de kommuner som har gjort ett regionbiljettavtal kan resa med regionbiljetten också till dessa kommuner. Regionbiljetten är i kraft 30 dagar från inköpsdagen.

Ytterligare information om regionbiljetten | Biljettpriser

ÖVRIGA BILJETTPRODUKTER

Matkahuolto erbjuder flera olika typer av biljetter. För den som ofta reser på ett visst förbindelseavsnitt lönar det sig att köpa Matkahuoltos 22/44 resors årsbiljett.

Andra stadiets studerande kan ansöka om skolresestöd från Folkpensionsanstalten. Läs mera

Ytterligare information om biljettprodukterna finns på Matkahuoltos webbsidor.

Mera information om tågbiljetter: VR