På dessa webbsidor finns uppgifter om kollektivtrafiken i Hangö. Klicka på menyn i startsidans vänstra kant för information om önskat tema.

KOLLEKTIVTRAFIK I HANGÖ

Kollektivtrafiken i Hangö baserar sig på reguljär trafik och på snabbturer samt på stadens interna lokaltrafik Därutöver kör tågturer till Karis / på kustbanan.

Den reguljära trafiken är normal busstrafik inom kommunerna och mellan kommuncentrumen. Snabbturerna kompletterar servicen med snabba förbindelser mellan de större kommuncentrumen.