INFORMATION OM INFARTSPARKERINGEN

INFARTSPARKERING VID BUSSSTATIONER

Matkahuolto har sammanställt uppgifter om infartsparkering i anslutning till busstationerna. Uppgifterna visas enligt riksväg och bansträckning Infartsparkering vid busstationerna.

INFARTSPARKERING INOM HRT:S OMRÅDE

Infartsparkeringsområdena i huvudstadsregionen framgår av en karta på HRT:s webbsidor. Uppgifter bl.a. om antalet parkeringsplatser, fortsatta förbindelser och turintervaller anges enligt plats.

INFARTSPARKERING VID JÄRNVÄGSTATIONERNA

Infartsparkeringen vid järnvägsstationerna framgår av VR:s webbsidor. Förutom antalet parkeringsplatser omfattar sidorna kartor över infartsparkeringen. På sidorna finns också bl.a. kontaktuppgifter till stationerna. service på stationerna