BILJETTER OCH PRISER

ÖSTRA NYLANDS REGIONBILJETT

Med Östra Nylands regionbiljett kan man resa obegränsat under biljettens giltighetstid i bussarna som trafikerar i området. I regionbiljettområdet ingår: Askola Lappträsk Lovisa Mörskom Mäntsälä Borgnäs Borgå Pukkila Sibbo

Biljetten är personlig och säljs endast till invånarna i områdets kommuner. Biljetten är i kraft 30 dagar från inköpsdagen.

PENDLINGSBILJETT TILL HUVUDSTADSREGIONEN

Bussbiljetten är ett personligt smartkort som omfattar 44 resor och är i kraft 60 dygn och kan laddas på nytt. Biljetten är avsedd för vuxna som regelbundet pendlar till huvudstadsregionen.

Biljetten är 20 procent biligare än ett 44 resors smartkort. Snabbturerna kan uppbära ett snabbturstillägg. Biljettinformation för avsnittet Helsingfors-Borgå

UNGDOMSBILJETT

Ungdomsbiljetten är ett periodkort på 90 dagar och är personligt. Kortet kan laddas för 90 dagar i sänder och innehåller då 44 resor under giltighetstiden. Biljetten kan köpas för vilket antal kilometer som helst men den gäller endast för resor inom Borgå stads gränser. Med ungdomsbiljetten reser du till samma pris som med en barnbiljett. Information om ungdomsbiljetten

BORGÅ INTERNA STADSBILJETT

Stadsbiljetten är en personlig 30 dagars periodbiljett. Periodkortet är personligt. Resrätt kan köpas för 30 dygn i sänder. Kortet berättigar att resa obegränsat under giltighetstiden.

Stadsbiljettens biljettyper: Biljetten för zon I gäller på ett sex kilometers avstånd från Borgå centrum och på lokaltrafikens numrerade linjer till Tolkis och Kerko. Biljetten för zon II gäller inom hela Borgå stads område. Biljettpriser

EN VUXEN SOM BETALAR BUSSRESAN MED ETT PERIODKORT FÅR GRATIS TA MED SIG BARN UNDER 7 ÅR

Barn under sju år får i alla bussar åka gratis på högst sex kilometers avstånd från centrum med en vuxen som reser med stadstrafikens periodbiljett (45 euro). En vuxen får gratis ta med sig högst två barn. Ett gratis periodkort för barn i åldern 4-6 måste ändå skaffas från Matkahuolto. Kortet ska medföras under resan och bussens kortläsare ska användas. På så sätt kan antalet gratisresor uppföljas. Barn under 4 år åker fortsättningsvis gratis utan egen biljett.

ÖVRIGA BILJETTPRODUKTER

Matkahuolto erbjuder flera olika typer av biljetter. För den som ofta reser på ett visst förbindelseavsnitt lönar det sig att köpa Matkahuoltos 22/44 resors årsbiljett.

Borgå Trafik erbjuder biljetter för resor mellan Borgå och Helsingfors