På dessa webbsidor finns uppgifter om kollektivtrafiken i Ingå. Klicka på menyn till vänster för information om önskat tema.

Kollektivtrafiken i Ingå

Ingås busstrafik består av reguljära turer och snabbturer.

Den reguljära trafiken är normal busstrafik inom kommunerna och mellan kommuncentren. Snabbturerna kompletterar servicen genom att erbjuda snabba förbindelser mellan de större kommuncentren.

02.01.2018

Mer kollektivtrafik kvällstid

Ingå kommun har i samarbete med NTM-centralen anskaffat busstrafik mellan Ingå och Kyrkslätt för tiden 3.1.2018 – 2.6.2018.

Nyhet

01.01.2012

Matkahuoltos taxor

Nyhet