02.01.2018

Välkommen som ny medlem, Sjundeå!

Sjundeå kommun ansluter sig till samkommunen Helsingforsregionens trafik 1.1.2018

Avsändare
Tapio Heinonen
02.01.2018
Taggar: sjundeå