​Tietoa liityntäpysäköinnistä

Liityntäpysäköinti HSL-alueella

HSL:n sivuilla on esitetty pääkaupunkiseudun liityntäpysäköintialueet kartalla. Kohteittain on esitetty tiedot mm. pysäköintipaikkamääristä, jatkoyhteyksistä ja vuoroväleistä.

Liityntäpysäköinti rautatieasemilla

VR:n sivuilta löytyvät tiedot liityntäpysäköinnistä rautatieasemilla. Paikkamäärien lisäksi sivuilla on liityntäpysäköintikartat. Sivuilta löytyvät myös mm. asemien yhteystiedot.

Muiden asemien tiedot löytyvät VR:n sivuilta: palvelut asemilla