Tietoa liityntäpysäköinnistä

LiityntäpysäköintiPaikat Nurmijärven kunnan alueella

Nurmijärven kunnan liityntäpysäköintipaikkoja on Kirkonkylässä, Klaukkalassa ja Rajamäellä.

Liityntäpysäköinti HSL-alueella

HSL:n sivuilla on esitetty HSL-alueen liityntäpysäköintialueet kartalla. Kohteittain on esitetty tiedot mm. pysäköintipaikkamääristä, jatkoyhteyksistä ja vuoroväleistä.

LIITYNTÄPYSÄKÖINTI RAUTATIEASEMILLA

VR:n sivuilta löytyvät tiedot liityntäpysäköinnistä rautatieasemilla. Paikkamäärien lisäksi sivuilla on liityntäpysäköintikartat. Sivuilta löytyvät myös mm. asemien yhteystiedot.

Asemien tiedot löytyvät VR:n sivuilta: palvelut asemilla