Tältä sivustolta löydät tietoa Nurmijärven joukkoliikenteestä. Valitse vasemmassa reunassa olevasta valikosta aihe, josta haluat tietoa. Lisää tietoa löydät Nurmijärven kunnan joukkoliikennesivuilta.

Joukkoliikenne Nurmijärvellä

Nurmijärvellä joukkoliikenne perustuu yksityisten liikennöistijöiden harjoittamaan linja-autoliikenteeseen ja sisäiseen palvelulinjastoon Kivenkyytiin. Tietoja aikatauluista ja reiteistä löytyy Nurmijärven sivuilta.

1.1.2019 astui voimaan 10-vuotinen joukkoliikennesopimus Korsisaari-yhtiöihin kuuluvan Nurmijärven Linja Oy:n, Nurmijärven kunnan, Hyvinkään kaupungin ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen välillä. Sopimuksen tarkoituksena on taata toimiva ja ympäristöystävällinen joukkoliikenne Nurmijärvellä, sekä yhteydet Nurmijärveltä Helsingin ja Hyvinkään suuntiin. Uudenmaan ELY-keskus toimii alueen joukkoliikenteen toimivaltaisena viran-omaisena sopimuksen päätilaajana. Hyvinkää on uudessa sopimuksessa mukana Hyvinkää-Rajamäki -liikenteen osalta.

Klaukkalan linja-autoasema siirtyy 1.1.2019 alkaen Viirinlaakson matkakeskukseen. Tällöin otetaan käyttöön myös Viirinlaakson liityntäpysäköintialue.

Viirinlaakson matkakeskus toimii jatkossa Klaukkalan virallisena lähtö- ja päätepysäkkinä, jonne kaikki liityntävuorot ajetaan. Klaukkalan vanhan linja-autoaseman kohdalla on uusi pysäkkipari Klaukkalantien varressa. Matkahuollon toimipiste jää toistaiseksi toimimaan vanhalle linja-autoasemalle.