Uudenmaan ELY-keskus, Uudenmaan liitto ja alueen kunnat ovat saaneet valmiiksi Länsi-Uudenmaan joukkoliikenneselvityksen vuosille 2017 – 2020

Uudenmaan ELY-keskus, Uudenmaan liitto ja alueen kunnat ovat saaneet valmiiksi Länsi-Uudenmaan joukkoliikenneselvityksen, joka käsittää linja-autoliikenteen palvelutasomäärittelyn ja joukkoliikenteen kehittämisohjelman vuosille 2017 – 2020. Palvelutason määrittely kattaa Lohjan, Vihdin, Inkoon, Siuntion, Karkkilan, Hangon ja Raaseporin alueet.

Länsi-Uudenmaan kuntien alueella ja tärkeimmillä alueelta ulos suuntautuvil­la yhteysväleillä on määritelty linja-autoliikenteen tavoitteellinen palvelutason määrittely tehtiin tiiviissä yhteistyössä muiden toimivaltaisten viranomaisten, maakunnan liiton, alueen kuntien, keskeisten sidosryhmien ja elinkeinoelämän kanssa.

Palvelutasotavoitteiden asettamisen lisäksi keskeiseksi työn tavoitteeksi asetettiin joukko- ja henkilöliiken­teen lähivuosien kehittämisohjelman laatiminen. Tämä ohjaa kuntien ja Uudenmaan ELY-keskuksen yhteistä kehitystyötä. Tavoitteena on erityisesti pyrkiä tehostamaan henkilökuljetuksia ja avaamaan näitä järjestelmällisesti avoimiksi kuljetuspalveluiksi kaikkien alueen asukkaiden hyödynnettäviksi.

Roprtti on ladattavissa kokonaisuudessaan Kansalliskirjaston ylläpitämä julkaisuarkiston, www.doria.fi :n tai alla olevien linkkien kautta:

Suomenkielinen loppuraportti:
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-314-503-0

Ruotsinkielinen loppuraportti:
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-314-510-8