Kysely Länsi-Uudenmaan asukkaille alueen joukkoliikenteestä ja tavoitteellisesta palvelutasosta

Joukkoliikennelaki velvoittaa toimivaltaiset viranomaiset määrittelemään alueensa joukkoliikenteen palvelutason.

Uudenmaan ELY-keskus, Uudenmaan liitto ja alueen kunnat ovat valmistelleet Länsi-Uudenmaan joukkoliikenneselvityksen yhteydessä ehdotuksen joukkoliikenteen palvelutasosta vuosille 2017 – 2020.

Selvitystyö käynnistyi marraskuussa 2015 ja sen on tarkoitus valmistua loppukesällä 2016.
Palvelutaso ilmaisee, millaisia joukkoliikenteen palveluja alueella halutaan tarjota ja miten palveluja kehitetään. Tämä ei kuitenkaan velvoita viranomaista tarjoamaan määritetyn palvelutason mukaista liikennettä eikä luo subjektiivista oikeutta joukkoliikennepalvelujen saamiseen.

Tiivistelmä joukkoliikenteen palvelutasomäärittelystä ja ehdotus tavoitteelliseksi palvelutasoksi löytyy tästä.

Alueen joukkoliikenteestä ja ehdotetusta palvelutasosta voi antaa palautetta 31.5.2016 mennessä alla olevan kyselylinkin kautta.

Linkki kyselyyn tästä.
Määrittely on tehty Liikenneviraston ohjejulkaisussa (pdf) esitettyjen kriteerien avulla.

Lisätietoja:
• Uudenmaan ELY-keskus: Joukkoliikenneasiantuntija JukkaPekka Vallius, info.joukkoliikenne.uus@ely-keskus.fi
• Länsi-Uudenmaan kuntien henkilöliikennelogistikko Tapio Heinonen, tapio.heinonen@lohja.fi