Pornaisten aikatauluissa havaitut virheet on korjattu 6.6.2014.