Tältä sivustolta löydät tietoa Lohjan joukkoliikenteestä. Valitse vasemmassa reunassa olevasta valikosta aihe, josta haluat tietoa.

Joukkoliikenne Lohjalla

Lohjan uusi 2.6.2014 voimaan astunut yhdistelmäaikataulu

Lohjan kaupungin kutsuliikentettä (Pusulassa, Saukkolassa, Sammatissa ja Karjalohjalla) ei ajeta 18.12.2014 ja 4.1.2015 välisenä aikana liikennöitsijän konkurssin johdosta. Liikenne jatkuu uuden liikennöitsijän toimesta 5.1.2015 normaalistai. Valitamme häiriötä.

Kutsuliikenteen mainos

Kutsuliikenteen esite

Lohjan palveluliikenne 2014

Palveluliikenteessä jatkuu Lohjansaaren perjantaiyhteydet myös talvisin. Aikataulu 11.8.2014 alkaen

MUU JOUKKOLIIKENNE

Lohjan seudun joukkoliikenteen liikennöinnistä vastaavat yksityiset liikenteenharjoittajat. Alueella liikennöi pääasiallisesti kolme liikennöitsijää. Suurimmasta osasta liikennettä vastaa Oy Pohjolan Liikenne Ab.

Lohjan nauhamainen taajamarakenne luo verrattain hyvät edellytykset joukkoliikenteelle. Pääosan joukkoliikenteestä muodostaa Virkkala- Lohja - Helsinki vuorot. Lohja- Helsinki suunnassa Lohjan seudun vuorotarjonta vastaa varsin hyvää kaupunkiliikenteen tasoa. Pääkaupunkiseudulle suuntautuva liikenne muodostaa yhdessä muun seudullisen sekä paikallisliikenteen kanssa toisiinsa lomittuvan ja toisiaan täydentävän vuorotarjonnan.

Lohjalta etelään suuntautuva seudullinen liikenne kulkee Karjaalle, Siuntioon, Inkooseen, Tammisaareen ja Hankoon. Länsi-Lohjan suunnassa liikenne nojautuu pääosin Lohja- Sammatti-Karjalohja väliseen liikenteeseen.

Pohjoissuunnassa vuoroja liikennöidään myös Vihtiin/Nummelaan, Saukkolaan ja muutama yhteys on myös Karkkilaan. Paikallisvuoroina liikennöidään Kirkniemi- Virkkala- Lohja- Perttilä- Muijala vuorot sekä Lohja- Routionmäki- Paloniemi vuoroja.

Pääkaupunkiseudun ja sen lähikuntien sisäiset ja väliset aikataulut: Matkahuolto.info

Lisätietoja antaa: henkilöliikennelogistikko Tapio Heinonen, puhelin 0443 861090.

01.10.2014

Joukkoliikenteen viestintämateriaali kunnille

Uudenmaan ELY-keskus on laatinut yhteistyössä Uudenmaan liiton, konsultin (WSP Finland) sekä Tuusulan, Porvoon, Lohjan ja Hyvinkään kuntien kanssa joukkoliikenteen viestintämateriaalin.

Uutinen

30.01.2014

Matkahuollon taksat

Uutinen

Matkahuolto

Vr

HSL - HRT